แพ็กเกจ TRIAL BUSINESS BUSINESS 2 BUSINESS 3
ราคา (30 วัน) ฟรี 300 บาท 500 บาท 1000 บาท
เบอร์ทั่วไป 10
เบอร์
10
เบอร์
10
เบอร์
100
เบอร์
เบอร์แนะนำ 0
เบอร์
5
เบอร์
5
เบอร์
20
เบอร์
เบอร์เด็ด 0
เบอร์
5
เบอร์
5
เบอร์
20
เบอร์
แสดงมือถือ
สถิติ 7 วัน
สถิติ 15 วัน
สถิติรอบเดือน
สถิติรอบปี
ช่องวิเคราะห์เบอร์
แสดง EMS
แสดงบทความหน้าเว็บ
แสดงบทความในร้าน
ร้านแนะนำ
แสดงร้านนี้น่าเชื่อถือ


หมายเหตุ

1. เมื่อสมัครแพ็คเกจใหม่ แล้วจำนวนเบอร์ที่ใช้งานได้ น้อยกว่าเบอร์ที่ท่านเพิ่มไว้ เบอร์ของท่านบางส่วนจะถูกปรับสถานะเป็น "หยุดชั่วคราว" ทันที นับจากเบอร์ล่าสุด

2. เมื่อสมัครแพ็คเกจใหม่ แล้วจำนวนเบอร์เด็ดและเบอร์แนะนำ น้อยกว่าเบอร์ที่ท่านเพิ่มไว้ เบอร์ของท่านบางส่วนจะถูกปรับสถานะเป็น "ไม่ใช่เบอร์เด็ด" และ "ไม่ใช่เบอร์แนะนำ" ทันที นับจากเบอร์ล่าสุด